Възходящата тенденция за външната търговия на Китай остава непроменена

2021-10-13 19:28:49

Според последните данни на Генералното митническо управление на Китай, общият обем на вноса и износа на страната през първите три тримесечия на годината е достигнал 28,33 трилиона юана, което е увеличение от 22,7% спрямо същия период на миналата година. Увеличението за износа и вноса е съответно с 22,7% и 22,6%. Това е знак за гъвкавостта на външната търговия на Китай.

Главната причина за отличното представяне на китайската външна търговия е стабилната основа на китайската икономика като цяло. През първите осем месеца на годината основните икономически показатели на Китай поддържат растежа, а устойчивото вътрешно производство и засилването на потреблението са силна подкрепа за растежа на външната търговия. Стабилният напредък на Китай засилва и доверието на световния пазар в дългосрочния план на страната и е от голямо значение за устойчивото възстановяване на глобалната търговия.

Тази година китайското правителство въведе редица политики за стабилизиране на външната търговия, включително ускоряване разработката на нови търговски форми и модели, улесняване на трансграничната търговия, оптимизиране на бизнес средата в пристанищните градове и насърчаване на реформата и иновациите в пилотните зони за свободна търговия.

Китайската външна търговия се възползва и от подобряването на външните условия, като постепенното възстановяване на глобалната икономика, търговията и търсенето на световния пазар.

Очевидно е, че стабилното възстановяване на външната търговия на Китай е от голямо значение за стабилизирането на световната индустриална верига и веригата на доставки. От началото на тази година Китай е на водещо място по този критерий сред големите икономики, а делът на страната на международния пазар се е увеличил.

Основата за дългосрочния икономически растеж на Китай не се е променила, което подкрепя стабилния ръст на външната търговия и ще продължи да допринася за възстановяването на световната икономика.

Класация