Китай ще продължи да дава принос за съвместно изграждане на общност на споделен живот на Земята

2021-10-13 09:30:09

На 12 октомври китайският председател Си Дзинпин взе участие в 15-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която се провежда в град Кунмин.

В речта си той засегна редица важни въпроси като каква Земя трябва да градим, как и какво ще върши Китай в това отношение, задавайки по този начин посоката за изграждане на общност на споделен живот на Земята, споделяйки със света китайската мъдрост и показвайки каква трябва да бъде отговорността на една голяма държава.

Биологичното разнообразие е основа на човешкото оцеляване и развитие, но настоящата екосистема на Земята е изправена пред все по-сериозни опасности. Доклади на ООН посочват, че биологичното разнообразие изчезва с безпрецедентна скорост, давайки да се разбере, че времето не е достатъчно и човечеството е изправено пред спешния въпрос каква общност на споделен живот на Земята трябва да изгради.

На първата конференция на ООН, посветена на екологичната цивилизация, светът чу отговора на Китай: необходимо е да създадем планета с хармонична симбиоза между човек и природа, координирано развитие на икономика и околна среда и съвместното развитие на различните страни по света.

За постигането на тази цел, китайският председател Си Дзинпин предложи да се работи за координиране на отношенията между хората и природата, насочено към изграждането на екологична цивилизация; стимулиране на глобалното устойчиво развитие на базата на зелена трансформация; насърчаване на социалното равенство и справедливостта, за да се подобри благосъстоянието на хората; защита на справедлива и разумна глобална система за управление, основана на международното право.

Като важна страна, която участва, насърчава и играе водеща роля в процеса на изграждането на глобална екологичната цивилизация, Китай ще стимулира изпълнението на „Рамката за глобално биологично разнообразие след 2020 г.“ и ще дава още по-съществен принос в изграждането на общност на споделен живот на Земята.

Класация