Китай дава своя принос за опазването на биологичното разнообразие

2021-10-09 15:49:52

Вчера Китай публикува бяла книга със заглавие „Защитата на биологичното разнообразие в Китай“, в която пред международната общност се представят концепцията, мерките и резултатите от опазването на биологичното разнообразие в страната, демонстрират се усилията ѝ за подкрепа на многостранността и участието в глобалното сътрудничество. Освен това тя допринася с китайската мъдрост и решителност за опазването на биологичното разнообразие в световен мащаб.

Биоразнообразието е важна основа за оцеляването и развитието на човечеството и е свързано с благосъстоянието му. Като една от страните с най-богато биоразнообразие в света, Китай винаги е отдавал голямо значение на опазването му. Особено през последните десет години страната настоява да се даде приоритет на защитата на екологията и зеленото развитие. Правната система за опазване на околната среда се подобрява с всеки изминал ден, регулаторният механизъм непрекъснато се укрепва и съответните инвестиции се увеличават. Защитата на биологичното разнообразие навлезе в нов етап.

Всъщност това е първата бяла книга на Китай в областта на биологичното разнообразие, което е конкретно проявление на напредъка в интегрирането на тази сфера. В нея изчерпателно са представени многобройни полезни практики на китайското правителство в опазването на биологичното разнообразие.

Класация