Китай постигна видими успехи в защитата на човешките права

2021-09-30 20:12:50

„168-те цели и задачи, определени в Националния план за действие в областта на правата на човека са изпълнени в пълнота, много от които предсрочно или в по-голям обем“, се посочва в доклад на Асоциацията за правата на човека и други организации, публикуван на 29 септември.

Това е обективна преценка за положението с правата на човека в страната, извършена от трета страна. От 2009 г. насам Китай започна да изработва национален план за защита на правата на човека за периода 2016–2020 г., като в него са поставени 168 цели и задачи.

Според резултата от оценката през последните 5 години китайското правителство, акцентирайки върху идеята за развитие, в чиито център са хората, постигна определени цели за гарантиране на граждански, политически, икономически, социални, културни права, и тези на специални групи хора, в изпълнение на подписаните от страната международни споразумения.

Под ръководството на ККП за последните 40 години 770 милиона хора в селата са изведени от бедността. Китай е изпълнил целта за намаляване на бедността, определена от Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. 10 години предсрочно. За 2019 и 2020 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението надвиши 10 000 долара, с което Китай се нареди сред страните със средни доходи.

Както се казва в някои коментари Китай изгради общество със средно ниво на благосъстояние и разреши въпроса за бедността. Това е най-големия проект, свързан с правата на човека. Развитие на правата на човека в Китай обогатява разнообразието на развитието им и е предоставило китайска мъдрост и планове за разрешаване на важни проблеми пред човечеството.

В момента Китай е одобрил План за действие за правата на човека в следващите пет години, който акцентира върху демокрацията в целия процес, правото на хората на чиста околната среда, справедливо и висококачествено образование и други.

Защитата на правата на човека е действие, а не лозунг. Ключовата причина за успехите на Китай в тази сфера се дължи на ръководството на ККП, за която най-важен е народа и отчитането на реалностите в страната.

Класация