Всеобхватното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние в Китай дава огромен принос за мира и развитието на света

2021-09-29 09:39:58

На 1 юли Китай обяви пред света всеобхватното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, което сбъдна хилядолетната мечта на китайската нация. Международната общност искаше да узнае: Какво е това изграждане? Как се реализира то? Какво е донесло на света? На 28 септември Китай публикува бялата книга „Всеобхватно изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние в Китай“, в която се представят практиките на страната в сферата и се споделя опита от модернизацията по китайски модел.

Това изграждане се фокусира върху думата „всеобхватно“, тоест, включените области са всеобхватни: Реализиране на трайно и здраво икономическо развитие, непрекъснато увеличаване на народната демокрация, по-процъфтяващо културно развитие, очевидно повишаване на благополучието на народа и историческа промяна на екосистема.

В процеса беше обхванат целият народ, който сподели ползите от развитието и реализиране на съвместното развитие на градове и села. Икономическото развитие е основа, а усъвършенстването на живота на народа е доказателство. Данните в бялата книга показват, че през 1978 г. годишният разполагаем доход на глава от населението е само 171 юана, а през 2020 г. е вече 32 189 юана. Трябва особено да се отбележи, че Китай разреши проблема с абсолютната бедност, което е най-емблематичният индикатор за всеобхватното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние. Освен това, Китай е изградил най-мащабната в света система за социално осигуряване, а основната медицинска застраховка обхваща над 1,3 милиарда души в страната.

Трябва да се отбележи, че в този процес, Китай стана държавата с най-много увеличени глобални горски ресурси и най-голям мащаб на изкуствено залесяване. През 2020 г. удовлетвореността на китайския народ спрямо качеството на екосистемата достигна 89,5%. Пиер Пикар, френски експерт по китайските въпроси, коментира, че думата „всеобхватно“ показва огромния напредък на Китай в сферите на икономиката, науката и технологията, културата, околната среда и др., както и реалното повишаване на стандарта на живот на китайския народ.

Класация