Глобалните инвеститори са спокойни за бизнес възможностите в Хонконг

2021-09-28 09:14:46

На 27 септември правителството на спецрайона Хонконг публикува „Доклада за бизнес средата в Хонконг: Уникални предимства, безкрайни възможности“, който с реални данни показва благоприятната бизнес среда и перспективата за бъдещето развитие на Хонконг след хаоса и силно опровергава клеветите на американските антикитайски сили.

Това е първият доклад за бизнес средата на Хонконг след връщането му на родината. Думите „уникални предимства, безкрайни възможности“ точно обобщават жизнеността на хонконгската бизнес среда. Икономически данни показват, че от юни миналата година до юни 2021 г. събраните средства за първично публично предлагане в Хонконг надминаха 500 милиарда хонконгски долара, което е увеличение с 50% спрямо по-миналите 6 месеца. Общите депозити в банковата система надминаха 15 трилиона хонконгски долара или увеличение с около 8%. Икономиката на спецрайона показва тенденция за бързо възстановяване. Според последния „Индекс за глобалните финансови центрове“, публикуван от изследователски институт, в общото класиране Хонконг отново заема третото място в света.

Фактите доказват, че настоящата бизнес среда в спецрайона е безопасна и жизнена. Обаче това беше невъобразимо в периода юни 2019 г. до началото на 2020 г. Тогава, с насърчаване на подкрепата на външните сили, сред които САЩ, организираната от антикитайски сили в Хонконг „буря за изменяне на законодателството“ и хаоса в спецрайона не само силно удариха обществото и икономиката в Хонконг, но и сериозно нарушиха благоприятната бизнес среда.

От изработването и въвеждането на закона за държавната сигурност в Хонконг и усъвършенстване на системата за изборите там, благодарение на предприетите от китайското централно правителство мерки за управление на Хонконг, общественият ред в спецрайона беше възстановен, което силно защити хонконгския пазар и инвестиционната му среда, и по-добре опази законните интереси на чуждестранните инвеститори там.

Непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление „Една държава, две системи“, Хонконг ще поддържа дългосрочна безопасност и жизнена бизнес среда, и ще предоставя широко и разнообразно пространство за развитие за международните инвеститори. Свободен, справедлив и открит Хонконг приветства предприятията и инвеститорите от целия свят да споделят ползите от развитието.

Класация