„Китайското предложение“ насърчава новия етап в развитието на ШОС

2021-09-18 16:49:29

„Да изградим по-тясна общност със споделено бъдеще в рамките на ШОС и да дадем по-голям принос за траен световен мир и общ просперитет“. На 21-вото заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество, проведено на 17 -ти, китайският председател Си Дзинпин активно се застъпи за „шанхайския дух“, направи пет предложения за бъдещото развитие на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и обяви поредица от нови големи мерки. Международната общност като цяло вярва, че речта на Си Дзинпин ефективно ще подтикне ШОС да предприеме нов път на развитие и да насърчи траен световен мир и общ просперитет.

Тази година се навършват 20 години от създаването на ШОС. През последните 20 години, държавите-членки на ШОС винаги са следвали „шанхайския дух“ с „взаимно доверие, взаимна изгода, равенство, консултации, уважение към различните цивилизации и търсене на общо развитие“ като ядро, за насърчаване на политическото взаимно доверие, сигурност и стабилност, и търсят общ просперитет и развитие.

В момента светът е изправен пред век на промяна и епидемии. ШОС има по-важна мисия да поддържа регионалната сигурност и стабилност и да насърчава развитието на всички страни. Като основател на ШОС и най -голямата развиваща се страна, как Китай ще допринесе за развитието на организацията привлече голямо внимание.

Си Дзинпин направи пет предложения за развитието на ШОС, сред които организацията да поеме по пътя на единството и сътрудничеството, общата безопасност и сигурност, отвореността и интеграцията, взаимното споделяне на опит, както и справедливостта. Той не само посочи посоката на бъдещото развитие на ШОС, но и демонстрира отговорността на Китай да насърчава регионалната и световната стабилност и просперитет. ШОС се намира на нова историческа отправна точка: декларация, поредица от резолюции и изявления за сътрудничество в областта на научните и технологичните иновации, храните сигурността и пр. са свидетели на успеха и плодотворните резултати на тази среща на високо равнище на ШОС.

Класация