Китай продължава да е стълб на глобалния растеж

2021-09-16 10:24:48

Статистическите данни показват че основните икономически макроиндикатори на Китай за месец август са в разумни граници, цените и заетостта са стабилни, икономиката като цяло продължава да се възстановява устойчиво. Междувременно с трансформацията и подобряването на икономическата структура и непрекъснатото освобождаване на жизнеността на иновациите, благоприятните фактори за икономическото възстановяване продължават да се натрупват, което подкрепя стабилността.

Въпреки поредната вълна на пандемията, която пречи на глобалния пазар, индикаторите за индустрията и за сектора на услугите показват, че се наблюдава тенденция към технологично и индустриално надграждане, осигуряваща достатъчно стимул за икономическото възстановяване.

Благодарение на непрекъснатото освобождаване на дивиденти от макрополитиката и непрекъснатото подобряване на бизнес средата, броят на иновативните компании на китайския пазар се увеличава бързо, вътрешното търсене остава силно в подкрепа на промишлеността и сектора на услугите. Очаква се, с преодоляването на краткосрочните негативни фактори, ръстът на потреблението да се коригира и ролята му за стимулиране на китайската икономика да продължи да се засилва.

От друга страна, с подобряване на корпоративната ефективност на предприятията и продължителния ефект на политиките на правителството в подкрепа на развитието на реалната икономика, инвестициите продължават да се увеличават.

На фона на пандемията, задълбочаващото се отваряне на китайския пазар към света също дава силен стимул на световната икономика. През август общият обем на външната търговия на Китай достигна рекордно високо ниво, а увеличението на вноса и износа далеч надхвърли пазарните очаквания. През първите 8 месеца на годината стокообменът между Китай и страните в рамките на „Един пояс, един път“ е нараснал с 24,6% на годишна база, което за пореден път потвърди важната роля на китайската икономика за стабилизиране на глобалната верига за доставки и индустриалната верига.

С непрекъснатото разширяване на отварянето си, Китай продължава да е гореща дестинация за чуждестранни инвестиции и предоставя все повече възможности за печалба.

Основата за дългосрочен растеж на китайската икономика не се е променила. „Блек рок“ (BlackRock), една от най-големите световни компании за управление на активи, публикува доклада си „Глобалните инвестиционни перспективи в средата на 2021 г.“, който сочи, че в сравнение с останалите икономики по света, Китай се представя гъвкаво и силно на фона на пандемията и е важна движеща сила за световната икономика.

Класация