САЩ трябва да създадат благоприятни условия за сътрудничество с Китай в областта на климатичните промени

2021-09-06 19:54:41

От известно време отношенията между Китай и САЩ са изправени пред сериозни трудности поради поредица от погрешните политики на американската страна за намеса във вътрешните работи и накърняване основните интереси на Пекин. На този фон Джон Кери два пъти посети Китай в рамките на шест месеца. По време на визитите му, специалният пратеник на Китай за климатичните проговори, както и други високопоставени представители на правителството проведоха срещи с него. Китай и САЩ обмениха мнения относно сътрудничеството в справяне с климатичните промени и 26-тата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Очевидно е, че макар китайско-американските отношения да са в труден период, двете страни все още поддържат сътрудничество в областта на климата, което трябва да се основава на Парижкото споразумение. Китай зачита правото на развитие и избора на всички страни, но държи те също да зачитат неговите. САЩ и Китай първо трябва да осъзнаят това, когато обсъждат сътрудничеството по изменението на климата.

Вашингтон също трябва да е наясно, че това сътрудничество не може да бъде отделено от общата среда на двустранните отношения като цяло. Както коментира сингапурската медия „Лиенхъ дзаобао“, в контекста на рязкото влошаване на китайско-американските отношения, международната общност гледа на климатичните изменения като на възможност за подобряване на връзките на Пекин с Вашингтон.

Освен климата, е възможно Китай и САЩ да си сътрудничат в справяне с пандемията, икономическото възстановяване и разрешаване на важни международни и регионални проблеми. Това сътрудничество трябва да бъде двупосочно и взаимноизгодно. САЩ не могат да вредят на китайските интереси и в същото време да искат от Пекин да сътрудничи безусловно.

За да подобрят отношенията си с Китай, САЩ трябва да се отнасят обективно и рационално към отношенията с него.

Класация