Защо ККП успя да постигне „китайското икономическо чудо“?

2021-08-27 19:48:48

„Китай осъществи безпрецедентно развитие ... Всъщност тези успехи могат да бъдат приписани на едно нещо, а това е ръководството на Китайската комунистическа партия“. Наскоро Ибрахим Шариф, директор на факултета по международни отношения на Университета Абуджа в Нигерия, публикува статия в медиите, в която сподели вижданията си за постиженията на Китай. Неговото мнение се споделя от много други международни анализатори. Нещото, което още повече ги вълнува е, как ККП е успяла да ръководи народа в създаването на тези чудеса? Последният документ „Историческата мисия и приносите на Китайската комунистическа партия“, публикуван от отдел „Публичност“ на ЦК на ККП, дава всеобхватен и информативен отговор на този въпрос.

Пътят решава съдбата. Най-фундаменталната причина за успеха на развитието на Китай е това, че ККП е ръководила китайците непоколебимо да вървят по своя собствен път. След Втората световна война западният модел някога се е считал за единствения вариант за модернизация, но много от развиващите се страни, които го възприемат, не успяват да привикнат към него. ККП се придържа към независимостта и върви по пътя на социализма с китайска специфика, отговарящ на условията в страната, и пое инициатива в развитието.

Днес Китай е изградил общество със средно ниво на благосъстояние и върви към целта за насърчаване на всестранното развитие и постигане на общ просперитет. Въпреки че има много рискове и предизвикателства по пътя напред, постиженията през тези 100 години в развитието на най-голямата политическа партия в света показват, че тя има опит и способност да ръководи китайския народ да се справя с трудностите, да поддържа приемствеността и стабилното развитие, като същевременно допринася за света.


Класация