Япония настоява да изхвърля ядрените отпадъчни води в морето

2021-08-26 09:59:06

Японски медии съобщиха на 24 август, че японското правителство и Токийската електроенергийна компания (TEPCO) са решили да изхвърлят в морето отпадъчните води от аварийната АЕЦ Фукушима чрез подводен тунел, с мотива, че замърсените води ще се простират по-лесно и по-бързо.

Ако информацията на японските медии е вярна, това ще бъде опасна стъпка на японското правителство, застрашаваща глобалната екологична сигурност и здравето на хората по целия свят, пренебрегвайки силната опозиция в страната и в международната общност. Съседните на Япония държави в Азиатско-тихоокеанския регион и дори останалите крайбрежни страни по света имат право да предприемат действия и да поискат обезщетение от Токио.

Анализите на Германския научноизследователски институт по морски науки показват, че поради най-силните океански течения в света по крайбрежието на Фукушима, замърсените с радиоактивни материали води ще се разпространят в по-голямата част на Тихия океан в рамките на 57 дни от датата на изхвърлянето им и до глобалните води за 10 години. Очевидно е, че въпросът с отпадъчните води на японската АЕЦ ще засегне безопасността на глобалната морска екологична среда и живота и здравето на хората във всички страни.

Съгласно „Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право“ всички държави са длъжни да опазват морската среда. „Всички държави трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че дейностите, извършвани под тяхна юрисдикция или контрол, не причиняват замърсяване в други държави и тяхната околна среда и също да гарантират, че замърсяването, причинено от събития или дейности в рамките на тяхната юрисдикция или контрол, не трябва да се простира извън зоната, където те упражняват своите суверенни права в съответствие с конвенцията".

Като единствената страна в света, пострадала от ядрено оръжие, Япония трябва да има дълбоко разбиране за вредите от ядрената радиация. Отношението и действията ѝ по въпроса за пречистването на отпадъчните води от АЕЦ обаче показват, че тя не е отговорна, а крайно егоистична държава. Ако Япония настоява да провокира международното право и световно признатите морал и съвест, ще бъде наказана от правосъдието.

Класация