Двуцикличният модел за развитие ще донесе повече възможности за развитие на Хонконг

2021-08-23 19:19:30

От 23 до 25 август група за популяризиране плана за 14-та петилетка (2021-2026), състояща се от членове на правителствената Служба по въпросите на Хонконг и Макао, Държавната комисия за развитие и реформи, Министерството на науките и технологията и Китайската народна банка, бе на работно посещение в Хонконгския специален административен район, където имаше срещи и разговори с местни представители, свързани с разясняване на целите и задачите на социално-икономическото развитие през следващите пет години и мястото на района в тях.

Съгласно новият двуцикличен модел за развитие, вътрешният цикъл е основен, а външният и вътрешният се допълват един друг. Хонконг заема уникална позиция в този модел, тъй като представлява свързващо звено между необятния пазар на континенталната част на Китай и външния, тъй като от доста време делът на износните продукти на Китай през специалния район заема около 60%. Хонконгските компании несъмнено трябва да се възползват от възможности, които им носи 14-та петилетка, особено за района на Големия залив (Гуандун, Хонконг и Макао) като входна точка за вътрешния пазар.

Планът предлага да се подкрепи Хонконг в подобряването на статута му на международен финансов, корабоплавателен и търговски център и укрепване на функциите на глобален офшорен център за търговия с юани, международен център за управление на активи и управление на рисковете. Това ще помогне на множество индустрии в Хонконг да играят по-голяма роля в международния цикъл.

Развитието на Хонконг трябва да бъде тясно свързано със това на останалата част от страната, тъй като това е ключ към неговия успех. 14-та петилетка създава възможности за Хонконг, за да осъществи голяма промяна и да се интегрира по-тясно в двуцикличния модел на развитие на китайската икономика, давайки ползи на страната и реализирайки такива за себе си.

Класация