Историята на търговията с хора в САЩ

2021-08-19 16:05:38

Неотдавна Държавният департамент на САЩ публикува годишния си доклад за търговията с хора, в който се отправят критики към едни държави. Те включват себе си в страните, които се представят най-добре по отношение на защитата на правата на човека.

Всъщност от дълги години САЩ се отнасят с безразличие към реалната търговия с хора. Многобройни данни и примери са доказателства, че те са страната, източник и дестинация на принудителен труд, което в известен смисъл ги превръща именно в търговци на роби.

През 2004 г. Държавният департамент на САЩ открито призна, че всяка година продаваните в страната хора са около 14 500 до 17 500. Американската неправителствена организация „Северна звезда“ (North Star) съобщи, че през 2015 г. „горещата линия за търговия с хора“ е разрешила над 5700 случая, докато в 2019 г. техният брой е достигнал 11 500.

Класация