Китай ще предприеме реципрочни мерки, ако САЩ продадат оръжия на Тайван

2021-08-06 10:12:48

На 4 август Пенгатонът обяви, че Държавният департамент на САЩ е утвърдил плана за продажбата на оръжия на Тайван на стойност 750 милиона щатски долара. Това поведение на САЩ представлява сериозна намеса във вътрешните работи на Китай и е в разрез с основните принципи, залегнали в международното право и отношения, принципа за единен Китай, както и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ. Китай е против това действие и ще предприеме справедливи реципрочни мерки.

След като дойде на власт новото американско правителство не промени погрешното поведение на своите предшественици, а започна опасна „игра с огъня“ по тайванския въпрос. Американски военни изтребители три пъти кацаха в Тайван, а американски военни кораби седем пъти преминаваха през Тайванския проток. В същото време Държавният департамент на САЩ одобри плана за продажбата на оръжия на Тайван. Светът вижда, че именно САЩ са най-големият разрушител на мира и стабилността в Тайванския проток.

Тайван е неделима част от Китай и САЩ трябва да разберат справедливото и сериозно предупреждение на Китай, че няма да допусне непрекъсната американска намеса и няма да позволи на нито една чужда сила да се меси във вътрешните работи на страната под каквато и да е форма.

През последните години, изхождайки от стремежа за всестранно възпрепятстване на Китай, САЩ ускориха реализирането на индо-тихоокеанската си стратегия. Те се опитват да превърнат Тайван в свое оръжие срещу Китай. Демократическата прогресивна партия на острова се опитва да закупи американски оръжия, за да реализира стремежа си за отцепването на Тайван от Китай чрез военна сила.

Тези американски оръжия няма да осигурят сигурността на Тайван, а са единствено разхищение на пари. Китай трябва да се обедини и това е естествен ход на историята. САЩ трябва да действат съгласно поетите ангажименти за спазване на принципа за единен Китай, да спрат с продажбата на оръжия за Тайван и всички военни връзки с острова. Те не бива да омаловажават решимостта и силата на китайския народ и армия да защитават суверенитета и териториалната цялост на страната. Всяко опасно поведение в подкрепа на опитите за отцепването на Тайван от Китай ще се наложи да заплати висока цена.

Класация