Враждебността към мюсюлманите е дългогодишна политическа традиция в САЩ

2021-07-12 14:40:26

Както всички знаят, въпросът с расовата дискриминация в САЩ е дълбоко вкоренен в обществото. Пропуска се фактът, че религиозната дискриминация срещу мюсюлманите в страната всъщност върви ръка за ръка с расовата дискриминация. В миналото много региони в Африка са завладени от Арабския халифат, така че ислямската вяра има значително влияние в Африка. Сред африканските роби, продадени на Америка, имало и много мюсюлмани.

Ако тази история спре до тук, американското поробване на мюсюлманите е само допълнителна последица от расовата дискриминация. Един декрет от Вирджиния от 1682 г. гласи: „Чернокожи, маври, мулати и др., които са идолопоклонници, невярващи, родени в ислямски семейства или държави, могат да бъдат закупени, преподадени или получени по друг начин като роби, без значение сега или в бъдеще." Указът ясно посочва „законността“ на поробването на ислямските вярващи. С една дума, дискриминацията срещу мюсюлманите, подобно на расистката идеология, дълбоко вкоренена в САЩ, се е запечатала в гените още от основаването на Съединените щати.

Проучване на Pew от 2019 г. показва, че 82% от пълнолетните американци признават, че мюсюлманите в САЩ са дискриминирани и 56% от тях вярват, че американските мюсюлмани са подложени на тежка дискриминация.

Независимо дали става въпрос за миналото или съвременната реалност, в Съединените щати е дълбоко вкоренена една политическа традиция, която е враждебна към ислямската вяра и дискриминира американските мюсюлмански общности.

Класация