Законът за националната сигурност на Хонконг е в основата на защитата на стабилността и просперитета на спецрайона

2021-07-09 10:06:52

Въпреки непрекъснатите опити на Запада да атакува и отправя клевети, Законът за националната сигурност на Хонконг играе основна роля в защитата на интересите на специалния административен район и благосъстоянието на жителите му.

Той е насочен към антикитайските сили в Хонконг и чужбина, които създават безредици в спецрайона. Година след приемането на Закона социалният ред в Хонконг се стабилизира и гражданите живеят в спокойствие.

Резултатите от анкетата на изследователския институт „Дзъдзин“ от края на юни показват, че 75,7% от допитаните са доволни от ефективността на Закона. Проучването на Американската търговска камара в Хонконг също показва, че според 77% от анкетираните качеството на живот в спецрайона е добро. В момента все повече чуждестранни медии и бизнесмени влизат в Хонконг, което е знак, че благодарение на Закона за националната сигурност хонконгското общество се връща към нормалния живот и законните права и свободи на хонконгци и чужденците в спецрайона са по-добре защитени.

Освен това благодарение на Закона за националната сигурност статутът на Хонконг като международен финансов, корабоплавателен и търговски център се затвърди и продължава да укрепва, а бизнес средата се подобрява. В резултат спецрайонът е все по-привлекателен за чуждестранните инвеститори.

Тази година Китай стартира 14-ия си петгодишен план, което ще предостави нови възможности за развитието на Хонконг. Стабилният и безопасен климат, базиран на Закона за националната сигурност, несъмнено ще създаде благоприятни условия за по-доброто интегриране на Хонконг в цялостното развитие на държавата.

Промените в спецрайона през последната година доказват, че Законът за националната сигурност не само защитава ефективно националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие на Китай, но и интересите на Хонконг като цяло и основното благосъстояние на жителите му. Единствено чрез ефективното прилагане на принципите „Една държава, две системи“, „Управление на Хонконг от хонконгци“ и силната автономия, жителите на спецрайона ще могат да се радват на истинска свобода и демокрация и всичките им права ще бъдат изцяло защитени. Очевидно е, че под защитата на Закона за националната сигурност Хонконг ще се развива по-успешно в бъдеще и инвестиционният климат ще се подобрява непрекъснато.

Класация