ККП не се нуждае от „арогантни учители“

2021-07-03 09:50:38

„Китайската комунистическа партия и китайският народ ще вървят напред по избрания от тях път и ще държат твърдо собствената съдба в ръцете си!“, заяви на 1 юли Си Дзинпин по време на тържествата, посветени на 100-годишнината от основаването на ККП.

Избраният от Китай път за развитие е социализмът с китайска специфика, който е изграден от ККП и китайския народ през безброй трудности и с висока цена. Практиката доказа, че това е правилният път за по-добрия живот на хората и великото възраждане на китайската нация.

След началото на Опиумната война през 1840 г., поради инвазията на западните сили и некомпетентността на феодалните владетели, Китай постепенно се превърна в полуколониално и полуфеодално общество. Но китайският народ се бори за намирането на изход в тъмното. Тогава прогресивни китайци избраха марксизма като начин да спасят страната и народа и провъзгласиха основаването на Китайската комунистическа партия през 1921г.

Под ръководството на ККП Китай се превърна от изостанала държава във втората икономика в света, като БВП на глава от населението достигна 10 000 щатски долара, поддържайки високия икономически растеж и дългосрочната социална стабилност.

На 1 юли генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин обяви, че в Китай е изградено общество със средно ниво на благосъстояние. Това е голямо историческо събитие от световно значение. То бележи решаваща стъпка във великото възраждане на китайската нация, също така доказва, че западната система не е възможно да се приложи в Китай и в много други азиатски държави.

Избраният от Китай път влива положителна енергия в развитието и прогреса на света и предоставя нови възможности за модернизацията на човечеството. Според директора на Института по публична администрация на Южна Африка Бусани Нгкавени, за разлика от Запада, Китай не разпространява принудително в Африка брошури за държавно управление и икономическо развитие, а просто показва своя опит и модел, оставяйки на останалите държави възможност за избор.

ККП ръководи китайския народ в усилията му за изграждане на по-добро общество. В този процес партията ще извлечи всеки полезен опит от развитието на човечеството, ще приветства всяко полезно предложение и добронамерена критика, но в никакъв случай няма да приеме проповедите на „арогантните учители“.

Класация