Решението на Япония да изхвърли вода от АЕЦ „Фукушима“ в океана трябва да бъде отменено в името на глобалната екосреда и здравето на хората

2021-06-27 09:25:14

Вчера, на 31-та среща на страните по Конвенцията на ООН за морско право, представителят на Япония заяви, че изхвърлянето на радиоактивна вода в морето след третиране е безопасно, а този процес в страната е открит и прозрачен и е признат от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), съответните поведение от японската страна получи одобрение от МААЕ. Японската реторика в голяма степен си противоречи, а целта ѝ очевидно е да подведе международната общност и оправдае крайно безотговорното поведение на Токио. Тя също така е изпълнена с пропуски и отказва да приеме фактите и науката, тъй като не би издържала пред тях.

Ако замърсената вода не е опасна, защо страната не я използва, а трябва да я изхвърля в морето? Японски политици често казват, че замърсената вода не е опасна, но никой не желае да докаже това като пие от нея.

Катастрофата в АЕЦ „Фукушима“ е най-сериозната в новата историята на страната. Във водата там има радиоактивни елементи, които я правят различна от обикновената, използвана за охлаждане на реактори. В историята няма подобни предишни инциденти, както и Токио няма опит в тази сфера.

Според японски доклад от февруари, елементът тритий в третираната вода е 73% над стандарта. А дори по-обезпокоително е, че компанията, управляваща АЕЦ „Фукушима“ – ТЕПКО, наскоро обяви публично, че търси подходящи технологии за филтриране на трития, което поставя логичния въпрос ако тя не разполага с такива, защо се твърди, че третираната вода е безопасна?

Що се отнася до прозрачността на процеса, след обявеното решение на Токио да изхвърли третираната вода от централата в морето, много тихоокеански страни изразиха тревога, но вместо да успокои притесненията им с реални действия, японските власти се фокусираха върху публичното говорене. В тазгодишния бюджет на страната е предвидена огромната сума от 2 милиарда йени за финансиране на връзките с обществеността по въпроса със замърсената вода във Фукушима, като се предвижда наемането на професионални екипи за премахване на отрицателното влияние от катастрофата.

Относно позицията на МААЕ, асоциацията никога не е одобрявала формално решението на Токио за изхвърляне на водата в океана, а само е заявявала, че ще организира експерти от Китай и Южна Корея да участват в работна група, проучваща въпроса.

Според Германския институт за морски изследвания, крайбрежието около Фукушима е с най-силните течения в света и ако бъдат изхвърлени там, радиоактивните материали ще се разпространят в по-голямата част от Тихия океан в рамките на 57 дни. Ядреното замърсяване ще засегне САЩ и Канада след 3 години, а глобалният океан – след 10. Това несъмнено ще окаже огромно въздействие върху морската среда в целия свят, безопасността на храните и човешкото здраве.

Всички тези аргументи налагат Япония да се съобрази с мнението на останалите страни и да спре да ги манипулира в опит да оправдае решението си за изхвърляне на радиоактивната вода в океана. А самото то трябва да бъде незабавно отменено в името на запазване на световната екосреда и здравето на хората.

Класация