Как ККП създаде чудото с правата на човека?

2021-06-25 09:25:09

На 24 юни Китай публикува бяла книга със заглавие „Великата практика на Китай в зачитането и гарантирането на правата на човека“, в която не само могат да се видят усилията на ККП за стимулиране развитието на свързаните с човешките права дела в страната през изминалите 100 години, но и да се разбере, че управляващата партия е основна гаранция за непрекъснатото им развитие.

В бялата книга пише, че стремежът към щастие и възраждането на китайската нация са първоначално намерение и мисия на ККП. Те са и основа в идеите на партията за правата на човека. От създаването си ККП отстоява принципа „народът винаги да е на първо място“, като го свързва с универсалността на правата на човек и реалността в страната. За ККП правото на щастлив живот и развитие са най-важните основни човешки права. Тя стимулира всеобхватното развитие на народа, непрекъснато увеличава благосъстоянието му и се грижи за сигурността му. С всичко това Китай успешно върви по пътя на развитието на правата на човека с китайска специфика.

От 2012 г. до края на 2020 г. под ръководството на ККП страната успя да избави изцяло от абсолютната бедност 98,99 милиона жители на селата, с което създаде чудо в областта на човешките права и реализира с 10 години по-рано поставената в програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН цел. Делът на Китай в глобалното намаляване на бедността надхвърли 70%.

В бялата книга се посочва още, че Китай води широк диалог и обмен в защитата на човешките права и е одобрил или участвал в 26 международни документа в сферата, сред които 6 основни споразумения на ООН. В същото време страната е активна в международното сътрудничество в намаляването на бедността и помага на останалите развиващи се държави без да поставя политически условия, стимулира международното сътрудничество в антиепидемичната борба и гради общността на здравеопазването. Чрез съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“ Китай споделя възможности за развитие с всички страни по света. Практическите му действия вливат положителна енергия за глобалното управление на правата на човека и увеличават защитата на културното разнообразие.

Класация