Законът за свободната търговия в Хайнан отразява решимостта на Китай да продължи с отварянето си към света

2021-06-21 20:14:50

Днес на пресконференция представители на различни китайски ведомства дадоха детайлни обяснения за Закона за свободната търговия в Хайнан, който влезе неотдавна в сила. Те изпратиха ясен сигнал, че Китай ще продължи да разширява отварянето си към света и ще насърчава икономическата глобализация.

Изграждането на Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия е ключова инициатива в политиката за реформи и отваряне, и се ползва с пълната подкрепа на ръководството на страната. Въпреки въздействието на пандемията от новия коронавирус и възхода на антиглобализационните тенденции, Китай непрекъснато напредва в отварянето на пазара си към външния свят.

На 1 юни 2020 г., с въвеждането на „Общия план за изграждане на Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия“, бе даден старта на реалното развитие на зоната. Статистиката показва, че през 2020 г. стокообменът с чужбина на провинция Хайнан е бил на стойност 93,51 милиарда юана, с 1,2 процентни пункта по-високо от средния темп на растеж за страната; реалното използваните чуждестранни инвестиции са надвишили 3 милиарда долара, бележейки удвояване за три последователни години; реално използваните чужди капитали през първото тримесечие на 2021 г. са били 560 милиона долара или увеличение от 4,3 пъти на годишна база.

Класация