„Новият дом“ на Китай в космоса ще е от полза за благополучието на човечеството

2021-06-17 20:16:26

На 17 юни в 9:22 ч. пекинско време бе изстреляна ракетата „Шънджоу-12“ с трима космонавта на борда. Модулът на космическата станция „Тиенхъ“ очаква първите си обитатели. Това е първата пилотирана мисия в процеса на изграждането ѝ. По план тримата космонавта ще останат в нея три месеца.

Много чуждестранни медии отразиха събитието, като посочиха, че това е поредно доказателство за все по-голямата увереност и способности на Китай в областта на космонавтиката.

Настоящата мисия е важна част от изграждането на китайската космическа станция. Както казва Джонатан Макдауъл, учен от Харвард-Смитсоновия център за астрофизика, целта на тримата китайски космонавти е „да създадат нов дом в космоса“. В рамките на настоящата мисия те ще извършат различни експерименти във и извън модула.

Това ще създаде основа и ще натрупа опит в изграждането на космическата станция и приложението на съответните технологии. Китай си е поставил за цел до 2022 г. да изгради космическа лаборатория.

Откакто стартира програмата си за пилотирани космически полети страната разчита основно на собствени сили в реализирането ѝ. Заедно с това води сътрудничество с институции от Русия, Германия, Франция и други държави. Плановете на Китай са да си сътрудничи с международната общност в експлоатирането на космическата си станция, в трансфера на технологии, в изпълняването на съвместни полети с чуждестранни астронавти и други. До момента Китай е избрал 9 проекта на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство за съвместни експерименти със 17 страни.

Тези мерки имат една цел – да превърнат китайската космическа станция в лаборатория, която работи за благополучието на човечеството, съдейства за развитието на космическите науки и биологията, както и иновациите в свързаните с тях сектори, за да допринесе за изследването на вселената и мирното използване на космоса.

Класация