Законът против чуждестранни санкции показва решимостта на Китай да се бори с хегемонизма

2021-06-11 12:10:41

На 10 юни ПК на ОСНП прие Закон против чуждестранни санкции, който дава юридически инструменти на Пекин да се противопоставя на чужда намеса във вътрешните му работи.

От известно време някои западни страни, в стремежа си да окажат натиск върху Китай по чувствителни въпроси като тези за Хонконг и Синдзян, използват вътрешното си законодателство и налагат санкции върху китайски физически и юридически лица. Това представлява груба намеса във вътрешните работи на Китай, нарушение на основните норми и принципи на международните отношения и сериозен удар върху глобалната система за управление с център ООН.

Изключително нужно е предприемането на реципрочни мерки с юридически средства срещу санкциите, налагани от западни страни. Целта на закона е защита на достойнството и ключовите интереси на държавата и принципите за ненамеса във вътрешни работи на други страни и равноправие. Китайският закон има съществена разлика с хегемонистичното поведение на САЩ и някои други страни.

Чрез него, Пекин не провокира другите, а поставя бариера пред провокативни действия.

Законът отчита международните практики в справянето с чужда намеса . Например през 1996 г. ЕС прие закон за заобикаляне на американски санкции, а през 2018 г. Русия прие закон за защита правата на държавата и гражданите ѝ от неприятелски действия от САЩ и други страни.

Трябва да се посочи, че справедливите мерки срещу чуждестранни санкции, предприети от Китай са насочени само към онези компании и личности, които грубо се намесват във вътрешните му работи, опитват се да го дискредитират и налагат натиск, а не към пазарни субекти и обикновени хора, ангажирани с нормален бизнес в Китай.

На фона на настъпилите големи промени в света приемането на закона против чуждестранни санкции от Китай дава сигнал, че страната е категорично против едностранните мерки и силовата политика.

Класация