Усилията на САЩ да сдържат развитието на Китай не са от полза и за самите тях

2021-06-09 20:09:18

Американският Сенат прие „Закон за иновациите и конкуренцията“ на 8 юни. Законът, опакован и интегриран от няколко антикитайски законопроекта, третира Китай като „въображаем враг“ във всички сектори, клевети пътя на развитието и вътрешната и външната политика на Китай, и се опитва да предизвиква мащабна стратегическа конкуренция, като дори провокира към раздалечаване и конфронтация между двете страни.

Законът се основава на "Закона за безкрайните граници", предложен по-рано от американските конгресмени. Той включва над 600 изменения, внесени по-късно представители на двете партии. Съдържанието му обхваща почти всички въпроси, свързани с Китай. Очевидно е, че законопроектът не е нищо повече от оказване на натиск върху Китай в името на иновациите и конкуренцията. Това не само изкривява първоначалното значение на иновациите и конкуренцията, но също така потъпква и унижава принципа на свободния конкурентен пазар, рекламиран от някои хора в САЩ.

В днешната икономическа глобализация опитите на някои хора в Щатите за цялостно потискане на Китай чрез законодателство несъмнено ще причинят вреда на глобалното развитие и в крайна сметка ще навредят на самите САЩ.

Вземайки за пример техническата област, законопроектът изключва персонала, свързан с китайски изследователски проекти, с цел повишаване на американската конкурентоспособност. Това преследване на технологична хегемония неизбежно ще навреди на глобалното научно и технологично сътрудничество и обмен и ще има голямо отрицателно въздействие върху технологичните иновации и прогреса на човечеството.

Китай приветства здравословната конкуренция въз основа на справедливостта и равенството, но не приема взаимни атаки и злокачествена конкуренция и защитава категорично своите законни права и интересите на развитие.

Класация