Възстановяването на външната търговия на Китай дава увереност на света

2021-06-07 20:36:55

Според последни данни на китайските митници, общата стойност на вноса и износа на Китай през първите пет месеца на тази година се е увеличила с 28,2% на годишна база, от които износът с 30,1%, а вносът с 25,9%. През последните 12 месеца те нарастват непрекъснато.

Не е трудно да се види, че възстановяването на външната търговия на Китай е стабилно, което дава подкрепа и увереност на глобалната икономика. Това се дължи на ефективните мерки за превенция и контрол на епидемията в страната и бързото възобновяване на производството, както и съвместните усилия на китайското правителство и предприятията. Навременното прилагане на редицата политики осигури силна подкрепа за външнотърговските компании в справянето с последствията от епидемията. В същото време продължаващото възстановяване на външната търговия на Китай в известна степен е резултат от разширяването обхвата на ваксинацията в различните държави и възобновяването на търсенето на международния пазар.

В последно време индексът на производствения климат на някои американски и европейски държави продължава да се покачва заради голямото търсене на материални ресурси, което ще бъде от полза за растежа на китайския износ. Последните данни за вноса и износа отразяват именно това. През първите пет месеца на годината китайският износ на електроника се е увеличил 31,9%, което заема 60% от общия. Сред тях износът на автомобили бележи ръст от 95,8%, а на оборудването за автоматична обработка на данни и частите за него от 20,4%.

Силните способности за снабдяване на китайската външно-търговска индустрия отново доказа, че Китай може да предложи голямо количество медицинско оборудване и защитни апарати като подкрепа в световната борба срещу пандемията, както и всякакви индустриални продукти с висока добавена стойност за страните в нужда.

С възстановяването на китайските индустрии и консумация се възобновява и търсенето на чуждестранни стоки от потребителите в Китай. През първите пет месеца на тази година са се увеличили количеството и цените на внесените желязна руда, суров петрол и соя, внесените механични и електронни части са били с 21,8% повече, като сред тях тези за автомобили бележат ръст от около 54%. Възстановяването на китайския пазар е силен тласък за световната икономика и търговия.

Класация