Уважението към науката е основа за проследяването източника на новия коронавирус

2021-06-03 14:40:04

В процеса на проследяване източника на вируси всяко отклонение от научния подход е проява на безотговорност към историята и към цялото човечество. Затова решаването на професионални въпроси трябва да се поверява на професионалисти. Някои американски политици и медии се опитаха да се намесят в научните изследвания по сериозния и сложен научен проблем за произхода на новия коронавирус с политически предразсъдъци и да изкривят обективните факти с политически лъжи. Като голяма държава, разполагаща с развита наука и технологии, САЩ стоят на противоположната страна на науката.

Основавайки се на фактите и уважението към науката, Китай пръв започна съвместни изследвания със СЗО за проследяване източника на COVID-19. В началото на годината 34 експерти от съвместната експертна група Китай-СЗО извършиха 28-дневно проучване в Ухан. Учени от различни страни дадоха положителна оценка за отвореното, прозрачно и отговорно отношение на Китай: „Отидохме там, където искаме да отидем, и се срещнахме с хора по наше искане“. Според тях откритостта на Китай и резултатите от проучването в Ухан надминават очакванията.

Проследяването източника на вируса е като огромен пъзел и работата на експертната група в Ухан е само малка част от него. Експертите на СЗО трябва да работят и в други места на света, където е вероятно в началото да е съществувал вируса, така че да е възможно да се изготви изчерпателна, обективна и научна карта на разпространението му.

Класация