Защо чуждите инвестиции продължават да харесват Китай?

2021-05-14 19:48:32

„Чуждестранните инвестиции с изключителна скорост влизат в Китай,“ се казва в коментара на РИА. Данни на Министерството на търговията на Китай от 13 май потвърждава това.

Китай е важна дестинация за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през последните години. Според данните, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие преди няколко дни, глобалните ПЧИ паднаха до най-ниското ниво за последните 15 години от 2020 г. насам, а Китай надмина САЩ и стана най-голямата дестинация за инвестиции в света. Това е достатъчно да докаже конкурентоспособността на китайския пазар.

Защо чуждестранният капитал навлиза в Китай, особено във високотехнологични индустрии? Най-привлекателното за него е, че Китай разполага с цялостна индустриална верига, жизненост на технологичните иновации, удобна логистична система и богати човешки ресурси. Всичко това е от полза за намаляване на оперативните разходи на чуждестранните компании. В същото време потребителският пазар е най-важната движеща сила на китайската икономика. Тенденцията към висококачествено икономическо развитие и разширяване на потреблението създават огромни печалби за чуждите инвеститори. Нещо по-важно, перспективите са изключително важни при вземане на икономическите решения от компаниите. През последните години китайското правителство продължава да разширява пазарния достъп за чужди компании, да създава отворени платформи и да подобрява законовата система, създавайки добра бизнес среда.

Страна, която решително продължава с политиката си за отваряне, несъмнено е привлекателна за чужд капитал. Както каза Маргит Молнар, директор на Отдела за изследване на Китай към ОИСР, добрите перспективи за растеж на страната и по-нататъшните мерки за отваряне ще помогнат да продължи привличането на чуждестранни инвестиции.

Класация