Огромният потребителски пазар на Китай е възможност за целия свят

2021-05-11 19:00:43

Днес приключи първото Международно изложение за потребителски стоки в провинция Хайнан. В четиридневното събитие участваха 1505 компании от 70 страни, които представиха 2628 бранда, а посетителите достигнаха 240 000 души.

Настоящото изложение е поредното голямо събитие, което организира Китай, но за разлика примерно от Шанхайското изложение за внос, Кантонския панаир и Пекинското изложение за услуги, то е фокусирано върху разширяване на потреблението.

Защо трябва да се провежда отделно изложение за потребителски стоки? Първо, стимулиращият ефект на потреблението върху икономиката продължава да се увеличава. През 2020 г., въпреки въздействието на епидемията от новия коронавурис, делът на потреблението от брутния вътрешен продукт на страната достигна 54,3%. Повече от 1,4 милиарда души, от които 400 милиона със средни доходи и над 10 000 долара БВП на глава от населението... Тези цифри показват движеща сила, която то има за икономическото развитие на Китай.

От гледна точка на перспективите, тенденцията за увеличаване на потреблението на китайския пазар става все по-очевидна. В доклад на „Морган Стенли“ се прогнозира, че средногодишният темп на растеж на потреблението на домакинствата в Китай през следващите десет години ще достигне 7,9%, което е „най-високото ниво в света“.

По-важното е, че Китай полага всички усилия да насърчи по-нататъшното отваряне на пазара си към външния свят, за да освободи пълноценно своя потенциал за потребление. Всъщност провинция Хайнан, където се провежда изложението за потребителски стоки, е зона за свободна търговия с ориентация към международния пазар. „До 2025 г. се очаква Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия да се превърне в рай за безмитна търговия на дребно и за туристически услуги, тогава потребителите от страната и от чужбина могат да купуват стоки от всички страни по света, каза Чън Уънлин, главен икономист на Международен център за икономически обмен в Китай.

Очевидно е, че влиянието на изложението вече е голямо, а китайският пазар като цяло се е превърнал в най-важната дестинация за инвестициите на световните компании за потребителски стоки.

Класация