Развитието на външната търговия на Китай през първото тримесечие е било благоприятно

2021-04-14 09:18:47

На 13 април Китай публикува данните за вноса и износа си през първото тримесечие, които показват, че общият обем на външната търговия на страната през периода се е увеличил с 29,2% спрямо същия период на миналата година. Износът е отбелязал 38,7% растеж, а вносът 19,3%. Това показва, че външната търговия през първото тримесечие показва тенденция за възстановяване и растеж и поставя „добро начало“ за годината.

В момента китайската външна търговия се развива стабилно, а качеството ѝ се повишава.

От гледна точка на износа, с увеличаването на мащаба на ваксинирането срещу новия коронавирус, глобалното икономическо възстановяване показва благоприятна тенденция. Напоследък Световната търговска организация повиши прогнозата си за растежа на глобалната търговия до 8% от предишните 7,2%. Усъвършенстването на външното търсене стимулира интензивния растеж на китайския износ.

От гледна точка на вноса, промишленото производство, инвестициите и потреблението на Китай продължават да се възстановяват, всичко това съдейства и за подобряването на вноса. Официалните данни показват, че индексът на мениджърите за покупки в производството за пореден 13-ти месец е по-висок от прага на доверието на предприемачите. Възстановяването на производството стимулира растежа на вноса на продукти като интегрални схеми и енергийни ресурси. Освен това, под влияние на смекчаването на паричната политика на големите икономики като САЩ, цените на глобалните стоки, сред които желязна руда, медна руда и соя, продължават да се повишават, което също съдейства за растежа на вноса.

Класация