Опитът на Китай в елиминирането на бедността печели все повече привърженици по света

2021-04-08 09:36:51

В публикуваната тази седмица бяла книга „Практиката на Китай в намаляването на бедността“ се посочват резултатите от правителствената политика в сферата, чийто резултат е елиминиране на крайна бедност до края на 2020 г. и извеждането на близо 99 милиона селско население от това състояние.

Според стандарта за бедност на Световната банка, изведените от бедност в Китай заемат над 70% от тази категория хора в глобален мащаб. В същото време Пекин реализира десет години предсрочно целта за намаляване на бедността, предвидена в „Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.“ Независимо дали става дума за скорост или количество, постиженията на Китай в усилията му за намаляване на бедността са безпрецедентен успех за цялото човечество.

Как той стана възможен? Една от важните причини е целевата помощ за бедните хора. В политиката си за елиминиране бедността, Китай използваше активно добрия международен опит, създавайки в същото време модели и практики, отговарящи на неговите условия. В приетата от 73-та сесия на Общото събрание на ООН през декември 2018 г. резолюция за изкореняване на бедността в села бяха включени редица идеи, сред които тази за целева подкрепа. Представителят на Програмата за развитие на ООН в Китай Беате Транкман посочва, че китайският модел за целева помощ към бедни хора представлява добър опит за останалите страни.

В бялата книга се посочва също, че в Азия, Китай и АСЕАН реализират заедно програма за намаляване на бедността в селата; в Африка, с помощта на Пекин се реализират проекти за технологично сътрудничество в изграждането на базова инфраструктура, селското стопанство, здравеопазването и други сфери; в Латинска Америка Китай предоставя помощ за изграждане на демонстрационен център за земеделски технологии.

В шест села в Лаос, Камбоджа и Мианмар се провеждат пилотни проекти за избавяне от бедността, следвайки китайския модел за целева подкрепа към нуждаещите се и промените вече са видни. Председателят на Фондацията за намаляване на бедността в Лаос Чит Тависай казва: „Надяваме се, проектът за технологична помощ за намаляване на бедността в Източна Азия да стане добър пример за международно сътрудничество в тази сфера“.

Класация