Елиминацията на крайната бедност е нова отправна точка

2021-04-07 14:54:54

Китайското правителство наскоро публикува бялата книга „Практиките на Китай в намаляването на бедността“, която прави цялостен преглед на историята за изкореняването на абсолютната бедност и приноса на страната за развитието на света.

Бялата книга се фокусира върху практиката за намаляване на бедността в селата. В това отношение германският лекар Екхард Шарфшверд, който работи като лекар в планински райони в провинция Юннан през изминалите 15 години, споделя: „Медицинските условия там се промениха изцяло. Клиниките в селата са дори по-добри от тези в Германия. Фермерите са включени към медицинското осигуряване и разходите им за здравни услуги са понижени."

Ликвидирането на абсолютната бедност не е краят, а нова отправна точка. Китайският председател Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се консолидират и разширят постиженията за намаляване на бедността, да се положат всички усилия за качествено развитие на земеделието и за подобряване на условията в селата.

Китай е постигнал целта за намаляване на бедността от „Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.“ 10 години предсрочно. Това е ценен опит за елиминиране на бедността в целия свят. Руският вестник "Труд" посочва, че в бялата книга китайското правителство е изразило готовност да засили обмена и сътрудничеството с останалите страни и да насърчава международния обмен в тази сфера. Освен това с модернизацията на селското стопанство Китай също ще даде голям принос за просперитета и развитието на света.

Класация