Практиката жителите на Синдзян сами да избират къде да работят е успех в защитата на човешките права

2021-03-24 20:03:08

"Принудителен труд или стремеж към по-добър живот" е заглавието на доклад, публикуван от университета на Дзинан на 23 март. За разлика от измислените истории на антикитайските сили в западните държави, в него е събрана информация от първа ръка от проучване в предприятията, наемащи работници от етническите групи, и от интервюта със 70 работници от Синдзян-уйгурския автономен район.

Докладът показва, че напускането на родното място в търсене на работа е доброволен избор на жителите на Синдзян и то е свързано със стремежа им към по-добър живот. Няма такова нещо като т. нар. "принудителен труд". Западните държави използват правата на човека като претекст за налагането на санкции на компании, които наемат работници от етническите малцинства в Синдзян, умишлено вредят на правото на всички етноси в района да работят нормално.

Правото на препитание и на развитие е основа на човешките права. Преди години в Синдзян често имаше случаи на терористични атаки и районът бе относително изостанал в икономическо отношение заради исторически и природни фактори. Китайското правителство предприема редица мерки за поддържането на социалната стабилност, за икономическото развитие и подобряването живота на хората, както и за ефективна защита на основните права на всички етнически групи в Синдзян.

Вече е постигнат значителен напредък в развитието на правата на човека във всички аспекти в автономния район, например за четири поредни години не е имало случаи на насилие, от 2010 г. до 2018 г. броят на уйгурите се е увеличил от 10 на 12 милиона, което е с 25,04% повече, а до 2020 г. Синдзян се избави изцяло от бедността. Успешното поддържане на просперитета и стабилността в автономния район показва, че т. нар. санкции срещу Синдзян, наложени от ЕС, САЩ и други западни държави, използвайки като предлог правата на човека, са грозни политически манипулации. Целта им е да лишат жителите на Синдзян от правото на по-добър живот и в крайна сметка да ограничат развитието на Китай.

Класация