Швейцарският доклад за Китай оценява положително развитието на страната

2021-03-23 11:40:00

Неотдавна, швейцарското федерално правителство издаде документ "Китайската стратегия", в който се описват политическите цели и мерки на швейцарското правителство спрямо Китай за периода от 2021 до 2024 година. В този публичен стратегически документ Швейцария определя Китай за приоритетна страна във външната си политика и оценява положително развитието на двустранните отношения за последните 70 години. В отговор на това, говорителят на китайското Министерство на външните работи посочи, че този документ потвърждава големите постижения на Китай в икономическото развитие, дава положителни коментари по отношение на китайско-швейцарското сътрудничество като цяло и разглежда Китай като една от ключовите дипломатически държави, което отговаря на интересите и очакванията на двата народа .

Швейцария е една от първите европейски държави, установили дипломатически отношения с Китайската народна република. През последните 70 години, Китай и Швейцария са се фокусирали върху взаимноизгодното сътрудничество. Обемът на двустранната търговия се е увеличил от 6 милиона щатски долара в началото на установяването на дипломатически отношения до 31,8 милиарда щатски долара през 2019 година. През 2013 г. Китай и Швейцария подписаха споразумение за свободна търговия, което даде нов тласък на двустранното икономическо и търговско сътрудничество. Според изчисления споразумението за свободна търговия може да спести на компаниите от двете страни по 100 милиона щатски долара в мита всяка година. Бернардино Регацони, посланик на Швейцария в Китай заяви, че обемът на търговията се е удвоил за 10 години и по-голямата част от растежа е настъпила след влизането в сила на споразумението за свободна търговия.

През 2019 г. Китай и Швейцария подписаха меморандум за сътрудничество по „Един пояс, един път" и Швейцария стана третата европейска държава, която се присъедини към инициативата след Италия и Люксембург.

Историята на установяването на дипломатически отношения между Китай и Швейцария за последните 70 години показва, че обективната и справедлива представа за развитието на взаимните отношения, уважение, доверие и равно третиране са в основата на съвместното сътрудничество и печелившите резултати.

Класация