Защо китайската икономика продължава да се възстановява?

2021-03-16 19:21:12

Дали китайската икономика ще продължи да се развива през 2021 г. след успешното възстановяване от миналата година и преминатите безброй трудности? Въпросът вълнува много хора. От последните официални данни става ясно, през първите два месеца на тази година продължава да се възстановява производството в страната, запазва се стабилността на заетостта и цените, повишава се пазарната жизненост и расте икономиката.

За януари и февруари ръстът на увеличената стойност на едрата промишленост е 8,1%, което е сравнително високо ниво през последните години. Производителният индекс на услугите се увеличава средно с 6,8% за последните две години, а растежът на дълготрайните активи е 1,7%, за стокообмена на потребителските стоки на дребно – 3,2%. Цифрите показват, че стабилно се увеличават главните икономически индекси, а макроикономическият показател се намира в разумни граници, което означава, че мерките за контрол и превенция на епидемията, както и за икономическото възстановяване от второто тримесечие на миналата година, продължават да дават ефект.

Същевременно подобряването на външната среда също допринася за възстановяването на китайската икономика. Наред ваксинирането на ваксините срещу новия коронавирус в рамките на целия свят, и се възстановява производството на главните икономики, се стимулира и китайският износ. От друга страна китайското възстановяване предоставя двигател за световната икономика.

На току-що приключилите две сесии беше подчертано, че Китай ще продължи да запазва устойчивостта и стабилността на своята макроикономическа политика, да съдейства на предприятията, и държавната политика ще остава непроменена. Всичко това носи повече очаквания и увереност на пазарите.

Класация