Китайското правителство винаги е поставяло интересите на народа на първо място

2021-03-13 15:54:49

През последните години резултати от направени от международни органи анкети показват, че китайците имат голямо доверие на китайското правителство. На какво се дължи това? Отговорите бяха дадени от китайския премиер на пресконференция след края на годишните сесии на ОСНП и НК на КНПКС.

В одобрения 14-и петгодишен план и целите за развитие до 2035 г. основен акцент остава подобряването на живота на хората, например безработицата в градовете да бъде контролирана в рамките на 5,5%, до 2025 г. 95% от гражданите да се включат в пенсионното осигуряване, а до 2025 г. средният брой години на образование на работещото население да достигне 11,3.

Ана Аштън, експерт в Американско-китайската търговска комисия коментира, че китайското правителство работи за повишаване на образователното ниво, увеличаване на продължителността на живота на хората, действа активно спрямо замърсяването на околната среда и климатичните промени. Всичко това гарантира непрекъснато повишаване на качеството на живот.

През последните пет години в Китай бе създадена най-мащабната система за социално осигуряване в света. Основното медицинско осигуряване обхваща 1,3 милиарда население. Основното пенсионно осигуряване – близо 1 милиард души. След дългогодишни усилия борбата с бедността в Китай постигна решаващи успехи. 55,75 милиона бедно селско население се избави от бедността.

Работата за подобряване на живота на хората в Китай е трудна, но продължава. Особено на фона на застаряването на нацията, въпросът как да се адаптира новата структура на работната ръка и да се посрещнат многообразните и многопластови нужди на населението спрямо качеството на живот, е сериозно предизвикателство.

„В Китай има 260 милиона възрастни хора. Грижите и услугите за тях е нова индустрия с голям потенциал“, каза премиерът Ли Къцян на пресконференцията. Услугите за възрастни хора и задоволяването на нуждите на хората от образование и медицина ще създадат нова отправна точка за икономическото развитие.

Китайското правителство винаги е поставяло интересите на хората на първо място, като гарантира техния живот и здраве по време на здравна криза, своевременно поднови икономическите дейности за гарантиране на заетостта. Правителството оправда очакванията на хората да се грижи за техните интереси. Това е причината то да се радва на толкова висок рейтинг.

Класация