Усъвършенстването на избирателната система в Хонконг e силна подкрепа за местната демокрация

2021-03-13 15:34:28

След приемането на решение за реформа на избирателната система в Хонконг от върховия законодателен орган – ОСНП, на 11 март някои западни политици обвиниха Пекин в атака срещу демократичната система в спецрайона.

Неотдавна скандалът с проектозакона за екстрадиция доведе до социални безредици в Хонконг. Хората са наясно, че в момента въпросът на Хонконг не е свързан с демокрацията, а с националната сигурност и политическата стабилност там. Усъвършенстването на избирателната система и гарантиране управлението на Хонконг от патриоти е именно поддържане на демократичната система.

Чрез решението на ОСНП се оптимизира системата за избирателната комисия. В бъдеще Хонконгската избирателна комисия ще бъдат съставени от 1500 члена от пет кръга от досегашните 1200 члена от четири кръга, с което се разширява политическото участие на местните жители.

В основния закон в Хонконг е регламентирано, че постоянните жители на Хонконг могат свободно да упражняват правото си на глас и да бъдат избирани. От това се вижда отвореността и инклузивността на избирателната система в Хонконг.

Извършването на реформа в избирателната система съгласно реалностите в страната отговаря на тенденцията за развитие на демокрацията. Например, в САЩ има законови регламенти за предотвратяване на чуждата намеса в изборите. Неотдавна Камарата на представители на американския Конгрес одобри законопроект за реформа на изборите. Хората си задават въпроса, защо САЩ могат да коригират съответните закони съгласно нуждите си, а не позволяват на Китай да прави същото в свой административен район? Това е проява на двоен стандарт.

На провелото се неотдавна 46-о заседание на Съвета по правата на човека на ООН, 70 страни изразиха подкрепа за политиката на Китай спрямо Хонконг и изтъкнаха, че чужди сили не бива да се намесват във вътрешните работи на Китай.

Формата на демократично развитие по света е различна. Различните страни и региони имат право да избират демократичната система, отговаряща на местните реалности. Демократичната система, отговаряща на интересите на цялото общество в Хонконг, спомагаща за просперитета и стабилността в Хонконг, е добра система.

Класация