Социалистическата демокрация с китайска специфика показа своята жизненост и ефективност

2021-03-10 19:33:44

Годишните сесии на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) и на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС) са не само показател, по който света може да се ориентира за бъдещата насока на китайската политика, но и важен прозорец, през който другите страни да видят в действие демокрацията с китайска специфика.

В сесията на ОСНП участват близо 3000 депутати, а в тази на НК на КНПКС над 2000 членове, които обсъждат планове за икономическо и социално развитие на Китай в следващите 5 до 15 години и други важни предложения, демонстрирайки жизнеността на демокрацията с китайска специфика.

Ако използваме двете сесии като извадка за анализ на китайската политическа система, ще видим, че в центъра на социалистическата демокрация с китайска специфика стоят човека и обществото и те са движещата сила за нейната модернизация. Този принцип работи ефективно и е показала жизнеността си в Китай.

В света има различни видове демокрации, а всички държави имат право да избират свой собствен път на демократично развитие въз основа на своите специфики. Демокрацията не бива да бъде просто лозунг, тя трябва да разрешава проблемите на хората, а резултатите от нея да бъдат видими.

Системата на социалистическата демокрация с китайска специфика дава ясен отговор на въпроса за това как станаха възможни двете „чудеса“ – бързото икономическо развитие и дългосрочната социална стабилност в Китай. Тази система отразява волята на народа, защитава неговите права и интереси и се ползва с подкрепата на хората. Тя е причината и гаранцията за развитието на Китай. Тази система също така разширява пътя пред хората да следват демократичните идеали и допринася китайска мъдрост за напредъка на човешката цивилизация.

Класация