Потенциалът на китайския пазар създава възможности за света

2021-03-09 19:29:43

От май миналата година Пекин изтъква многократно необходимостта от реализирането в страната на нов модел за двуциклично икономическо развитие, в който вътрешният цикъл е основен, а вътрешният и външният се усилват един друг.

Тази нова концепция предизвика някои съмнения в чужбина, например дали не означава затваряне на Китай и отказ от политиката на отворени врати, както и дали акцентът върху вътрешния пазар няма да отнеме пространство за развитие на чуждите инвеститори. Тези трактовки показват като цяло неразбиране на двуцикличния модел, който не означава затваряне и разчитане на вътрешните производителни сили, нито противопоставяне на външния свят, а точно обратното – стремеж към реализирането на взаимна изгода и взаимна подкрепа.

Изграждането на силен вътрешен пазар не противоречи на мерките за по-нататъшно разширяване на отварянето на Китай към света. Точно обратното, неговата цел е да помогне за взаимното насърчаване на китайското и световното развитие.

През изминалите 40 години, Китай получи много ползи от отварянето си и разбра, че то, заедно с тясната интеграция на страната в световната икономика, стои в основата на по-качественото развитие.

Именно по тази причина, въпреки глобалния спад на транснационалните инвестиции заради пандемията от COVID-19 през миналата година, реалното използване чуждестранни капитали в Китай нараснаха с 6,2% и страната бе на първото място по приток на външни инвестиции. В настоящата година възстановяването на външната търговия на Китай ще продължи и това е видно от тенденцията за първите два месеца, когато вносът и износът далеч надхвърлят пазарните очаквания, а ръстът на износа е рекордно високо от 1995 г. насам. Тези постижения са неотделими от непрекъснатото отваряне на Китай към външния свят.

Класация