Реализирането на „патриотично управление“ е ключово за реформиране на избирателната система на Хонконг

2021-03-06 10:45:15

Вчера заместник-председателят на Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ПК на ОСНП) Уан Чън представи пред депутатите проекторешение за реформиране на избирателната система на Хонконгския специален административен район.

Той посочи, че ключът за гарантиране на дългосрочната стабилност в района е реализирането на „патриотично управление“. На неговата база избирателната система трябва да е в съответствие с принципите за „една държава, две системи“, управление на Хонконг от хонконгците при висока степен на автономия, поддържане на китайския суверенитет, сигурност и интересите на развитието, правово управление, отчитане на местните реалности и подобряване ефективността на самото управление.

Главният управител на Хонконг Кари Лам изрази съгласие с принципите, залегнали в проекторешението за реформиране на избирателната система, като посочи, че администрацията ѝ ще съдейства на централното правителство при реализирането му и ще поддържа принципа за „патриотично управление“.

Според промените, Избирателната комисия на Хонконг, която в момента определя главният управител, ще бъде отговорна и за избора на „голяма част“ от депутатите в Законодателното събрание и ще участва в процеса на номиниране на всички кандидати.

Бидейки в центъра на изборния процес в Хонконг, Избирателната комисия включва представители от всички обществени кръгове, раздава се на широка представителност и подкрепа в района. Нейното усъвършенстване е важна насока в реформата на избирателната система, чиято цел е да я направи по-балансирана, като в същото време насърчи развитието на демокрацията в района, при отчитане на неговите особености и реалностите.

Класация