Светът очаква целите на китайското развитие

2021-03-05 20:01:46

Днес бе открита годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) и докладът за работата на правителството бе предоставен за обсъждане. В него се обобщават постиженията от развитието през изминалата и последните пет години, посочват се ключовите задачи за 2021 г. и основните цели за 14-та петилетка.

Както и през миналите години, преди началото на двете сесии целите за икономическия растеж на Китай отново бяха във фокуса на чуждестранните медии. Сега отговорът е разкрит - Китай си поставя за цел да увеличи БВП за 2021 г. с повече от 6%. Това, което трябва да се отбележи е, че макроикономическата среда в момента е различна от предишните години. Като се има предвид, че Китай бе единствената голяма икономика в света, която постигна положителен растеж през 2020 г., външният свят е настроен по-оптимистично по отношение на очакванията за икономическия растеж на страната през тази година. Въпреки това, като се вземе предвид несигурната обстановка в света и необходимостта от реформи за навлизане в нов етап на развитието, определената от Китай цел за растежа през тази година е по-скоро в съответствие с настоящата реалност.

В доклада за пореден път се изяснява, че няма да има рязък завой в макрополитиката и ще се поддържа приемственост, стабилност и устойчивост. В същото време ще се продължи с фискалната и парична политика в подкрепа на пострадалите от епидемията пазарни субекти.

В допълнение към стабилния растеж, тази година Китай ще насърчи и висококачественото развитие в много ключови области чрез иновации, придържане към стратегическата основа за разширяване на вътрешното търсене, ще се реализира отваряне на високо ниво, ще се насърчи външната търговия и използването на чуждестранни капитали, ще се положат повече усилия за предотвратяване на замърсяването и др.

Пред света Китай пое ангажимента да отвори по-широко вратите си и да участва по-активно в международното икономическо сътрудничество, което несъмнено ще направи китайския пазар по-привлекателен.

Добрата новина е, че според редицата статистики за януари и февруари тази година, китайската икономика е продължила тенденцията за растеж от четвъртото тримесечие на 2020г. Това показва, че китайските компании се адаптират много добре към промените в ситуацията. Икономическото развитие на Китай е достатъчно устойчиво и разполага с условия за постигането на целта за над 6% ръст на БВП.

През 2020 г. общата стойност на китайската икономика надхвърли 100 трилиона юана, като делът ѝ в световната надхвърли 17%. През първата година от 14-та петилетка Китай ще поддържа стабилния икономически растеж и ще напредва към висококачественото развитие, за да продължи да дава увереност на нестабилната световна икономика.

Класация