Усъвършенстването на избирателната система в Хонконг е необходимо

2021-03-05 14:53:10

Дневният ред на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) на Китай беше обявен на 4 март. Една от важните задачи е разглеждането на проекторешението за усъвършенстване на избирателната система в специалния административен район Хонконг.

В сегашната система за гласуване в спецрайона съществуват пропуски. Тя не може ефективно да гарантира, че кандидатите отговарят на стандартите на патриотите. Антикитайските сили в Хонконг манипулират изборите и влизат в управленческите институции. Този вид хаос е непоносим за една държава с върховенство на закона. Хонконг е административен район на Китай. Подобряването на неговата избирателна система естествено трябва да се извършва под ръководството на централното правителство. Като най-висшия орган в Китай, ОСНП притежава правомощията, предоставени от Конституцията и законите, да взема решения относно избирателната система на Хонконг от законодателно ниво. Това е право и отговорност.

Усъвършенстването на системата за гласуване в Хонконг е това, от което спецрайонът се нуждае. То е общо желание на неговите жители, както и е от основен интерес за Хонконг. ОСНП реши този път да подобри избирателната система на Хонконг, за да гарантира, че демократичната система ще се развива по-здравословно и безпроблемно. Така Хонконг може по-добре да запази статута си на международен финансов, търговски и корабоплавателен център, и гражданите на Хонконг да се радват на по-добро и спокойно бъдеще.

Класация