САЩ се нуждаят от нова пътна карта за търговията с Китай

2021-03-03 19:59:05

На 1 март службата на търговския представител на САЩ публикува доклад относно търговските въпроси в дневния ред на американското правителство, в който се описва пътната карта за търговията с Китай. В него се казва, че ще се използват всички средства за справяне с „несправедливото поведение“ на Пекин в тази област.

Тази мярка е обезпокоителна. Провокираните от предишното американско правителство икономически и търговски спорове с Китай навредиха и на двете страни. На фона на пандемията не е подходящо да се формира пътна карта, която ще провокира конфронтации с Китай.

Авторите на доклада би трябвало да попитат американските фермери, които са заети с разширяването на площите за отглеждане на соя и царевица. Според съобщение на Министерството на земеделието на САЩ, тази пролет те ще добавят 5% земя. „Това се дължи на развитието на търговията и силното търсене от Китай“, каза Сет Мейър, икономист от Министерството. Китай е голям пазар за американските индустрии, разчитащи на износа.

Американските компании в Китай също не са съгласни с пътна карта, която е в разрез с принципа за сътрудничество и взаимна изгода. Според публикувания съвместно от Търговската камара на САЩ и Родиум груп доклад, ако САЩ намалят половината от инвестициите си в Китай, загубите за БВП ще достигнат 500 милиарда щатски долара. Ако американските компании се разделят с Китай, ще са изправени пред риска да загубят своята световна конкурентоспособност.

Ако Китай и САЩ си сътрудничат, това ще е от полза и за двете страни. Но ако предпочетат сблъсъка, ще понесат загуби. Това бе доказано през годините след установяването на дипломатически отношения между двете страни. Търговско-икономическите отношения между тях са резултат от закономерностите на пазара и избор на компаниите. Опитите да се променят икономическите закономерности с политическа сила не са актуални, не разрешават проблемите в САЩ и ще навредят на глобалната индустриална верига и веригата на доставки.

Очевидно е, че в момента САЩ се нуждаят от нова пътна карта за търговията, т.е. да зачитат пазарните и икономически закономерности и правилата за свободна търговия, да контролират различията и да засилят сътрудничеството.

Класация