Ръстът на БВП на Китай е следствие от загрижеността на правителството за народа

2021-03-01 20:14:20

Според статистиките за 2020 г. БВП на Китай е надвишил 100 трилиона юана, което е с 2,3% повече в сравнение с година по-рано. Очевидно е, че ръстът на китайската икономика на фона на пандемията се дължи на ефикасния контрол на заразата. В противен случай би било невъзможно през второто тримесечие на миналата година от отрицателен да премине към положителен.

Основна причина за ръста на китайската икономика е загрижеността на правителството за благосъстоянието на народа. Приоритет в работата му е да гарантира заетостта и нормалния живот на хората. Намаляването на данъците, засилването на финансовата подкрепа за средните и малки предприятия и други политики помагат на пазарните субекти и осигуряват работни места.

През 2020 г. Китай е открил 11,86 милиона нови работни места, реализирайки предвидените цели. През последните две години БВП на глава от населението надвиши 10 000 щатски долара.

Китай допринесе и за глобалната борба с пандемията. Цялостната индустриална верига и системата за логистика удовлетворяват нуждите от антиепидемични средства и стоки за бита на различните страни.

През 2020 г. Китай за първи път надмина САЩ и остана най-големият търговски партньор на ЕС, а търговията със страните в инициативата „Един пояс, един път“ се увеличи с 1% на годишна база.

В същото време Китай продължава да се разширява и отваря, като предоставя похвални за момента инвестиционни възможности на световните компании. Миналата година реално използваните чуждестранни капитали в страната достигнаха 1 трилион юана, което е 6,2% повече спрямо предходната година. От тях инвестициите във високотехнологичните индустрии са се увеличили с 11,4%, а качеството продължава да се подобрява. Под въздействието на епидемията китайският пазар се превърна в привлекателна дестинация за чуждите инвеститори.

Като втората по големина икономика в света, възстановяването на Китай силно засили доверието на света. На базата на средния годишен валутен курс икономиката на страната зае над 17% от световната през 2020 г.

В момента глобалната епидемична тенденция и икономическата ситуация са все още несигурни. За китайската икономика съществуват не само предизвикателства, но и възможности. Добрата новина е, че в дългосрочен план ситуацията за китайската икономика не се е променила, особено с началото на следващата петилетка през тази година, когато Китай ще се стреми към по-висококачествено, справедливо, устойчиво и безопасно развитие.

Класация