Споразумението за взаимното признаване на географските указания между Китай и ЕС насърчава многостранната търговска система

2021-03-01 18:43:21

На 1 март официално влезе в сила споразумението между Китай и Европейския съюз за взаимното признаване на географските указания. Това голямо събитие в отношенията между двете страни е от важно значение за икономическото и търговско сътрудничество и защитата на интелектуалната собственост. То е резултата от усилията им за стимулирането на многостранната търговска система.

Преговорите за взаимно признаване на географските указания между Китай и ЕС започнаха през 2011 г. В списъка бяха включени над 500 продукта. Сред първите 100 от тях са френско шампанско, баварска бира, испански зехтин и др. Това означава, че законните права и интереси на производителите на продукти с географски указания ще бъдат под ефикасна защита. Специфичните за Европа стоки се радват на голямо търсене на китайския пазар и това е добра новина за износителите.

Наред с развитието на китайската икономика покупателната способност на китайските потребители се увеличава, както и нуждата от висококачествени вносни продукти. Влизането в сила на споразумението е не само от полза за двете страни, но и голяма подкрепа към многостранната търговска система.

Защитата на географските указания е част от многостранната търговска система. Чрез взаимното им признаване Китай и Европа се обединиха в усилията да подкрепят многостранността и свободната търговия.

През 2020 г. АСЕАН продължи да е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай на ЕС. Споразумението за всестранно регионално икономическо партньорство свърза Китай, АСЕАН, Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия и други страни и даде старт на най-голямата търговска зона в света. Тези мерки и действия подновиха многостранната търговска система.

Класация