Защо успехите на Китай в намаляването на бедността могат да повлияят и на Африка и Европа?

2021-02-23 16:58:07

В края на 2020 г. Китай се избави изцяло от абсолютната бедност. Това е едно от най-големите постижения на китайския народ. То е не само от важно значение за всеки китаец, но и за народите от други континенти по света.

„Приносът на Китай за намаляването на бедността в световен мащаб е повече от 70%, а постиженията на страната създават големи възможности за Африка и другите континенти по света“, коментира Адхир Кавинс, учен по международни отношения от Кения в статията си на уебсайта на The Standard Group, озаглавена „Африка може да се поучи от опита на Китай в елиминирането на бедността“.

С нарастването на националната мощ на Китай, покупателната способност на китайците се увеличава с всеки изминал ден. Процесът към просперитет на Китай и забогатяването на китайците предоставят огромни възможности за развитите страни, включително европейските. Статистика на ЕС показва, че през миналата година 27-те страни от ЕС са внесли стоки на стойност 383,5 милиарда евро от Китай, което е ръст от 5,6% спрямо предходната година, а износът за Китай е бил 202,5 милиарда евро и е увеличение от 2,2%. В резултат Китай се превърна в най-големия търговски партньор на ЕС. Предвижда се през следващите 30 години бизнес възможностите между Китай и Европа да надскочат представите.

Класация