Икономическите и търговски отношения между Китай и ЕС ще продължат да водят световното възстановяване и развитие

2021-02-19 20:14:42

„Можем да изнасяме селскостопанска продукция за Китай и да внасяме оттам суровини“, заяви в интервю за Китайската медийна група кметът на испанския град Валядолид Оскар Пуенте. По думите му, това е станало възможно благодарение на товарните влакове, които се движат между неговия град и Китай, давайки нови шансове за развитие.

През 2020 г. броят на пътувалите между Китай и Европа товарни влакове е бил 12 406 или с 50% повече в сравнение с предходната година. По данни на Евростат през 2020 г. Китай за първи път е изпреварил САЩ като най-големия търговски партньор на ЕС.

Нуждата на страните в ЕС от антиепидемични материали, електроника и електротехника стимулират китайския износ. От друга страна, поставянето под контрол на епидемията и икономическото възстановяване на Китай стимулират потреблението вътре в страната, предоставяйки пазар за европейските стоки. Сред най-печелившите са автомобилните компании, като например „Ауди“ е продала през 2020 г. в Китай 727 000 бройки.

Превръщането на Китай в най-големия търговски партньор на ЕС се дължи на общите усилия на двете страни. През 2020 г. Пекин предприе редица мерки за стабилизиране на външната си търговия, в резултат на което намаляха разходите на компаниите и бе насърчено развитието на нов тип търговски отношения. През септември м. г. Китай и Европа подписаха споразумение за взаимно признаване на географските обозначения, с което бе оказано съдействие за навлизането на пазарите на висококачествени селскостопански продукти и от двете страни.

Трябва да се отбележи, че ръстът на търговията между Китай и ЕС през 2020 г. е неотделим от нейната стабилна основа. През последните десетилетия икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС се развиват устойчиво. През 2019 г. ЕС бе най-големият търговски партньор на Китай в продължение на 16 последователни години, а Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС в продължение на 15 последователни години.

Тъй като през миналата година Китай стана най-големият търговски партньор на ЕС и също така приключиха преговорите за инвестиционното споразумение помежду им, това ще даде повече оптимизъм за перспективите през икономическо и търговско сътрудничество между Пекин и Брюксел. Компании от двете страни обявиха неотдавна, че инвестиционното споразумение ще създаде референтни международни икономически и търговски правила на високо ниво, създавайки не само реални ползи за икономиките, но и повишавайки доверието за разширяване на двустранните инвестиции. Последното проучване на Търговската камара на ЕС в Китай показва, че над 60% от компаниите от ЕС са готови да увеличат инвестициите в азиатската страна.

Сътрудничество или „разединяване“? Отговорът е ясен. Енергичното развитие на китайско-европейските икономически и търговски отношения потвърждава, че на фона на днешната глобализация, толерантността и взаимната изгода са правилният начин на действие.

Настоящата 2021 г. е първата година от 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай. През него страната ще ускори изграждането на нов модел на развитие, фокусирайки се върху неговото качество, а това ще предостави на европейските компании повече пазарни възможности. Тази година е и първата от мащабния план за възстановяване на ЕС. Зелените политики и дигитализацията вървят ръка за ръка, което също може да предостави много възможности на Китай и ЕС за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в различни области.

Китай и ЕС са два от основните пазари в света и задълбочаването на практическото им сътрудничество несъмнено ще стимулира възстановяването на световната икономика в посепидемичната ера, ще насърчи либерализацията и улесняването на световната търговия и инвестиции, както и ще допринесе за изграждането на отворена световна икономика.

Класация