От каква глобализация се нуждае светът?

2021-01-27 20:14:49

От известно време разпространението на COVID-19 се използва от някои политици като оправдание за противопоставяне на икономическата глобализация, но факт е, че този процес е необходим за овладяване на пандемията. Както каза китайският председател Си Дзинпин в речта си пред провелия се преди дни диалог Davos Agenda към Световния икономически форум, икономическата глобализация е обективна необходимост за развитие на социалната производителност и неизбежен резултат от технологичния прогрес.

След избухването на епидемията от COVID-19 много хора осъзнаха, че за изследванията и разработката на ваксини е необходимо сътрудничеството на световни учени, разпределението на ваксините също се нуждае от логистичните мрежи по целия свят, а за глобалното икономическо възстановяване, трябва да се възстановят индустриалните вериги и веригите за доставка. Необратимостта от глобализацията вече не може да бъде поставяна под съмнение.

От какъв вид глобализация обаче се нужда днешният свят на фона на безпрецедентните предизвикателства и промени? „Преодоляване на разликите в развитието между развитите и развиващите се страни и съвместното насърчаване на икономическото възстановяване и просперитета на целия свят“ е отговорът, даден от китайския председател Си Дзинпин пред Световния икономически форум.

За изграждането на по-отворена и приобщаваща глобализация, усилията на няколко държави не са достатъчни, а са необходими глобален консенсус, отхвърляне на дискриминационните практики, правила и системи и от търговските бариери, които вредят на търговията, инвестициите и технологичния обмен. Нещо по-важно, трябва да се окаже подкрепа на развиващите се страни, да се защитят законните им права на развитие и се насърчи равенството по отношение на правата, възможностите и правилата.

Само такава глобализация може да бъде от полза за споделяне на постиженията от развитието от повече хора. Както каза Си Дзинпин: „Всички глобални проблеми, пред които се изправя човечеството, не могат да бъдат решени от една държава, а единствено чрез глобално сътрудничество“.

Класация