Икономическият растеж на Китай надмина очакванията и помага за възстановяването на световната икономика

2021-01-18 20:19:23

Според публикувани от китайските власти статистически данни, през 2020 г. БВП на Китай е надвишил 100 трилиона юана, което представлява увеличение с 2,3% на годишна база. На фона на пандемията китайската икономика се възстановява стабилно. Прогнозите са Китай да е единствената основна икономика, реализирала положителен растеж.

Китай първи постави под контрол епидемията, първи възстанови икономическите дейности и реализира положителен икономически растеж, което е впечатляващо. След спада през първото тримесечие на миналата година китайската икономика започна постепенно да се възстановява. През четвъртото тримесечие тя отбеляза ръст от 6,5% на годишна база, а външните търговия и инвестиции се увеличиха.

В началото на този месец Световната банка предвиди, че през 2020 г. световната икономика ще отбележи спад от 4,3% в сравнение с предходната година. Защо въпреки спада на световната икономика китайската реализирала 2,3-процентов растеж? Това има тясна връзка с предимствата на страната, като големия пазар и иновациите. Един супер голям пазар с 1 милиард и 400 милионно население представлява специфично предимство за устойчивост към рискове. През 2020 г. продажбите на дребно в областта на електронната търговия надвишиха 11,76 трилиона юана, което е увеличение с 10,9% на годишна база. Бързо развиващата се дигитална икономика е силна подкрепа за възстановяването на потреблението.

Предприетите от китайското правителство редица мерки изиграха важна роля за гарантиране на заетостта, основните нужди на хората и пазарните субекти.

През 2020 г. общият обем на износа и вноса на стоки се увеличи с 1,9%, а реално използваните чуждестранни инвестиции с 6,3% на годишна база. Предприетите от Китай действия изиграха важна роля в задоволяването на нуждите от антиепидемични материали и стоки за бита на хората от различни държави, стабилизирането на глобалната индустриална верига и възстановяването на световната икономика.

През необичайната 2020 г. китайската икономика постигна необикновени успехи. Трябва да сме наясно, че съществува несигурност, причини за която са пандемията и промяната на външните условия. Китай ще положи всички възможни усилия, за да гарантира добро начало на 14-ия петгодишен план и създаде повече пространство за развитието на света.

Класация