Китай ще продължи да работи за икономическата глобализация

2021-01-15 11:04:13

На фона на безпрецедентните трудности пред глобалната търговия и икономика, причинени от пандемията от COVID-19, Китай регистрира рекордно висок стокообмен с чужбина за 2020 г., затвърждавайки позицията си на единствената голяма икономика с положителен растеж и създавайки стимул за възстановяването на глобалната индустрия и верига за доставки.

След резкия спад на външната търговия на Китай през първото тримесечие на 2020 г., благодарение на мерките на правителство за възстановяване на производството, от април започна да се наблюдава ръст на стокообмена.

По данни на статистиката износът на текстилни продукти, медицинска апаратура и лекарства за 2020 г. са нараснали с 31%, на таблети, лаптопи и домашни електроуреди – с 22,1%. В същото време вносът на суров петрол и руда се е увеличил съответно с 7,3% и 7%, на зърнени храни – с 28%, а на месо – с 60,4%.

В коментар на „Ройтерс“ се посочва, че силното възстановяване на китайската икономика през миналия декември е изиграло стимулираща роля за потреблението на чуждестранни продукти и е надхвърлило очакванията на агенцията.

Всичко това показва, че през 2020 г. китайската външна търговия продължи своето устойчиво и висококачествено развитие, благодарение на мерките на правителството и усилията на хората. Страната успя да запази и затвърди ключовата си роля в световната индустрия и верига на стойността, създавайки в същото време възможности за своите партньори.

В същото време обаче трябва да е ясно, че COVID-19 създава множество фактори на нестабилност. И в условията на глобализация само ако си сътрудничат за справяне с пандемията и насърчаване на свободната търговия, различните страни ще съумеят да ускорят своето и на целия свят икономическо възстановяване. В този процес Китай ще продължи за подкрепя и работи за глобализацията.

Класация