Зелената икономика в басейна на река Яндзъ е ключова за бъдещото развитие

2021-01-05 15:55:59

Екологичната среда в басейна на Яндзъ – третата по големина река в света, претърпя значителна трансформация. Икономиката там, чийто обем е близо 50 трилиона юана, става все по-зелена, осъществява се активно свързаността и координираното развитие на напредналите райони от долното течение и относително изостаналите по средното и горното. Благодарение на пристанищата в устието ѝ на изток, по горното течение на запад и чрез високоскоростната жп линия към Европа, връзките между Китай и света са по-тесни. Това са накратко резултатите от прилагането на стратегията за изграждане на Икономически пояс по поречието на река Яндзъ, на която бе даден тласък от началото на 2016 г.

Най-важният приоритет в стратегията е реализирането на екологично развитие и възстановяване на околната среда. На 26 декември миналата година китайският парламент прие първия по рода си закон за защита на природните и животински видове в басейна на река Яндзъ и само за пет години резултатите са вече налице. През първите 11 месеца на 2020 г. общото качество на водите в основните реки в басейна на Яндзъ е много добро, появиха се отново животински видове, които бяха почти изчезнали, което показва, че екосистемата се е подобрила значително.

Проучването на начините за висококачествено развитие в райони с многобройно население, мащабна икономика и критично значение за околната среда, за да се създаде зелена екосистема икономически пояс, несъмнено е от изключителна важност за бъдещото китайско и световно развитие.

Класация