Изграждането на зелен Китай насърчава устойчивото развитие на света

2020-12-30 17:53:08

На 22 септември председателят на КНР Си Дзинпин съобщи на конференция на ООН, че Китай ще увеличи приноса си за намаляването на въглеродните емисии, като си поставя за цел да постигне въглероден неутралитет до 2060 г. Тове без съмнение е една от големите новини за справянето с климатичните промени през 2020 г.

Като втората голяма икономика в света, Китай за първи път изясни конкретната дата за тази цел. Това е ключова мярка за насърчаването на устойчивото развитие на света. Специалисти в сферата непрекъснато оценяват позицията на Китай. Китай обаче все още е развиваща се държава, чийто икономически растеж все още не е напълно отделен от въглеродните емисии. Така ангажиментът на страната е знак за огромната решителност за икономическа трансформация и справянето с климатичните промени.

Китай е не само амбициран да реализира поставената цел, но е готов и с прагматични мерки.

Според анализ на официални китайски органи, през последните пет години екологичната среда в страната се е подобрила значително. През 2019 г. въглеродните емисии на Китай за единица БВП са намалели с около 48,1% в сравнение с 2005 г., надхвърляйки първоначално определената цел за 2020 г. Освен това Китай е най-големият инвеститор във възобновяеми енергийни източници в света в продължение на много години, а от 2015 г. глобалният му дял се е задържал на около 30%. Страната е на първо място в света в продължение на много години и в инсталирането и производството на електроенергия от възобновяеми източници.

На работното заседание за икономиката на ЦК на ККП през декември това бе посочено като една от осемте ключови задачи на Китай за следващата година. На срещата на върха на ООН за справянето с климатичните проблеми на 12 декември Си Дзинпин направи три предложения за бъдещето на глобалното управление на климата и обяви поредица от нови мерки на Китай за намаляването на въглеродните емисии до 2030 г., с което очерта нов път за справянето с климатичните промени. Оценката на международната общност бе, че като цяло китайските инициативи и мерки са пример и важно действие за изграждането на общността на споделената съдба. Като един от участниците в Парижкото споразумение, Китай не само насърчава собственото си екологично развитие, но и активно работи за прехода към един нисковъглероден и чист свят. Китай се стреми да засили глобалното сътрудничество в области като енергийната търговия, инвестиции, производство и други.

В бъдеще, под ръководството на новите идеи за развитието и насърчаването на зелената трансформация на икономиката и обществото, Китай ще изпълни поставените цели за справянето с климатичните промени.

Класация